نرم افزار اس ام اس | سامانه پیامک | پنل ارسال انبوه تبلیغاتی

ارسال اس ام اس

پنل اس ام اس رایگان

پنل ارسال اس ام اس رایگان +10 اس ام اس مجانی بفرستید

  1. 1. به راحتی ثبت نام کنید.
  2. 2. حساب کاربری خود را شارژ کنید.
  3. 3. از ارسال پیامک تکی و انبوه لذت ببرید.
  • ارسال و دریافت پیامک + ارائه API
  • بانک شماره موبایل محله ها
  • بانک شماره موبایل مشاغل
  • 100% امکانات سامانه پیامک
  • 6 خط 8 رقمی رایگان
  • پشتیبانی 24 ساعته

نیاز به ارسال
پیامک انبوه دارید؟
با ما تماس بگیرید

021-66914875

خانه / آرشیو برچسب: پیام کوتاه جهت تبلیغات

پیام کوتاه جهت تبلیغات

پنل اس ام اس برای بنیاد شهید

Premium-SMS-1024x682

۱- ارسال گروهی پیامهای کوتاه به گروه های مد نظر از جمله اعلام زمان برگزاری جلسات مختلف، وضعیت سهام عدالت، وضعیت وام مسکن یا ارسال فیشهای حقوقی با توجه به کد جانبازی مربوطه برای خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و …
ادامه ی مطلب

بازریابی موبایلی (قسمت سوم)

94-of-Top-U.S

 

می‌توانید برنامه‌نویسی بیابید که با سیستم عامل اندروید آشنا باشد و از او بخواهید نرم‌افزار ساده و کوچکی بنویسد که هرگاه فردی آنرا بر گوشی خود نصب کرد بتواند آخرین اخبار، فروش‌های ویژه و مقالات سایت شما را ببیند. بهترین رویکرد آن است که آن برنامه به وب‌سایت شما متصل شود و مطالب بخش خاصی از وب‌سایت را با ظاهر و چیدمانی متفاوت و مناسب تلفن‌همراه، برگوشی نمایش دهد. البته این برنامه نباید صرفا تبلیغاتی باشد بلکه اطلاعات مفید و باارزشی به مخاطب منتقل کند.

ادامه ی مطلب

بازاریابی موبایلی (قسمت دوم)

94-of-Top-U.S

 

البته بسیاری از مردم بازاریابی با موبایل را با ارسال پیامک تبلیغاتی یکسان می‌دانند، ولی باید بدانید که بازاریابی با موبایل مفهوم بسیار گسترده‌ تری است که شرکت‌های پیشتاز بر آن کار می‌کنند.

یکی از روشهای تبلیغاتی به وسیله ی موبایل پیامک های تبلیغاتی می باشد.تبلیغات از طریق موبایل عبارت است از توزیع پیام های تبلیغاتی از طریق گوشی های جامعه هدف به شکل های موسیقی،تصویری،متنی یا صوتی برای دستیابی به اهداف تبلیغ کنندگان و گردآوری عکس العمل مصرف کنندگان.

ادامه ی مطلب

موبایل مارکتینگ چیست؟!

 

images (2)

 

موبایل ابزاري است که عمدتاً براي برقراري ارتباط استفاده مي شود. اگر دقت کیرده باشیید، موباییل هیا
امروزه به بخشي جدا نشدني از زندگي هر فردي تبدیل شده است… وابستگي به این تکنولیوژي میتوانید
دلایل مختلفي داشته باشد. میتوان با یک بررسي سطحي در بین اطرافیانتان به ایین نتیجیه برسیید کیه از
%۱۲۲ افراد ۹۹ % آنها همیشه تلفن همراهشان را همراه خود دارند…. اگر از منظر بازاریابي به این موضوع
نگاه کنید، میتوان گفت که بهترین فرصت براي ایجاد یک ارتباط بین شما و مخاطبان کسب و کارتان بیه
وجود آمده است. تصور کنید که شما در هر سیاعت از روز و در هیر نقطیه اي شیهر ییا کشیور بتوانیید
اطلاعات و اخبار و محصولات خود را با مخاطبان خاص و علاقیه منید در زمینیه شیغلیتان بیه اشیتراک
بگذارید…

بازاریابی با موبایل یک سری فعالیت های قابل سازمان دهی است که به منظور برقراری ارتباط و تماس
با مخاطب به روش تعاملی با هر دستگاه متصل به شبکه، انجام شود.

images (5)

موبایل مارکتینگ در واق مفهومي نزدیک به مطلب بالاست… برقراري ارتباط با مشتریان و ترغیب آنها به
خرید کالا در هر نقطه اي از شهر یا کشور، تعریفي بسیار ابتدایي براي موبایل مارکتینگ است. موبایل به
دلیل امکانات فراواني که در اختیار ما قرار میدهد، میتواند به عنوان رسانه اي براي بازاریابي شیما باشید.
این وسیله میتواند به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد.
مي توان با ارسال پیام هاي چند رسانه اي و تصویري و صیوتي و همچنیین پیامیک هیاي متنیي، توجیه
مشتریان را به خود جلب کنید. یکي از عمده ابزارهایي که میتوان با صرف هزینه کمتر و با اطمینان خاطر
بیشتري در زمینه تیلیغات روي آن سرمایه گذاري کرد پیامک است.
همه شما با وازه پیامک آشنایي دارید… در غیر اینصورت واژه SMS را حتمیاً خواهیید شیناخت… اس ام
اس یا به گفتار فارسي، پیامک، سرویسي است براي ارسال پیام هاي کوتاه که عمیدتاً بیه صی ورت متنیي
ارسال مي شوند.

پایان بخش دوم